המכללה האקדמית ספיר - לימודים לתואר ראשון ושני

יום פתוח
בספיר
30.3

        החל מהשעה 12:00        

לאישור השתתפות
בועת ספיר
לאישור השתתפות
השאירו פרטים