שאלות נפוצות

מהו אופן חישוב שכר הלימוד?

שכר הלימוד במכללה הינו שכר לימוד אוניברסיטאי ומחושב עפ"י היקף מערכת השעות.
שכר הלימוד מורכב מ-2 תעריפים, תעריף מלא ותעריף מופחת. סטודנטים שטרם צברו 18 נק"ז ישלמו עפ"י התעריף המלא אך יקבלו זיכוי לאחר הצבירה, ואילו הסטודנטים שצברו 18 נק"ז ישלמו עפ"י התעריף המופחת.
בנוסף לשכר הלימוד הבסיסי ישנן תוספות כגון תשלומים נלווים, קורסי אנגלית, מבוא למתמטיקה וכו'.
סטודנטים הממשיכים את התואר מעבר לשנות התקן ישלם סכום נוסף בגובה 10% משכר הלימוד.
חישוב שכר הלימוד נעשה רק לאחר תום תקופת השינויים של כל סמסטר ובהתאם למערכת השעות.

מהי ההטבה לשנת לימודים ראשונה בחינם לחיילים משוחררים?

הזכאות להטבת חיילים משוחררים תיקבע ע"י משרד הביטחון בלבד.
סטודנט הזכאי להטבה יהיה מחויב לשלם את שכר הלימוד למכללה בכל דרך שיבחר, במקביל יקבל הודעה על היותו זכאים להטבה. באותה עת יהיה עליו להיכנס לקישור באתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים, ובאזור האישי לחתום על כתב התחייבות.
לאחר מילוי כתב התחייבות ותשלום שכר הלימוד משרד הביטחון מחזיר את הכסף עבור השנה הראשונה לפיקדון הצבאי של הסטודנט ב2 חלקים, בסוף סמ' א' ובסוף סמ' ב'.
שימו לב! סטודנט שלא יחתום על כתב ההתחייבות ו/או יסדיר תשלום שכר לימוד לא יהיה זכאי להחזר.

מאיפה אוכל לקבל שובר לתשלום מהפיקדון הצבאי?

עמדת שוברים בנין 5 (מנהלה) בכניסה למשרדי מדור שכר לימוד.
עמדה נוספת בבניין 2 (הנדסאים).

איפה אוכל לקבל מידע אודות חשבון הפיקדון הצבאי?

ניתן למצוא פרטים באתר 'הקרן להכוונת חיילים משוחררים' באזור האישי.
באתר ניתן להתעדכן ביתרת הפיקדון ובכל תנועות הכספים שהתבצעו כגון תשלום/החזר.

באילו אמצעים אוכל לשלם את שכר הלימוד?

כרטיס אשראי, העברה בנקאית, המחאה, שובר, הוראת קבע (בנק/אשראי).
למידע לגבי פריסת תשלומים יש להתעדכן בקובץ נהלים
מצ"ב קישור לעמוד תקנוני שכר לימוד

מופיע לי בדף חשבון הנחת "שיפוי". מה זה אומר?

זוהי התאמת שכר לימוד לתעריפים הנמוכים.

יש לי יתרת זכות בחשבון. איך אוכל לקבל אותה?

יש למלא טופס בקשה מקוון דרך המידע האישי לסטודנט --- אפשרויות נוספות --- בקשות וערעורים.
שימו לב! רק לסטודנט אשר קיימת לו יתרת זכות בכרטיס גביה תיפתח האפשרות להגיש בקשה.

איפה אוכל לקבל אישור גובה שכר לימוד?

אישור גובה שכר לימוד ניתן להפיק באופן עצמאי במידע האישי לסטודנט --- אפשרויות נוספות --- אישורים.
שימו לב! לא ניתן להפיק אישור גובה שכר לימוד בתקופת שינויים.

איך יש לי חוב כאשר שילמתי את שכר הלימוד בתחילת השנה?

הסכום שהסטודנט נדרש לשלם הינו בהתאם למערכת שעות המעודכנת נכון לאותו יום. כל שינוי שמתבצע במערכת שעות
לאחר מכן יקבל ביטוי בשכר לימוד (חיוב/זיכוי).

איך אני מקבל העתקי קבלות?

לאחר תשלום שכר לימוד בכל אמצעי תשלום (מלבד תשלום שובר) קבלה מקורית נשלחת למייל הסטודנט המעודכן במערכת.
ניתן להפיק העתקי קבלות גם בדף החשבון במידע האישי. ליד כל תשלום יש תמונה של מדפסת. יש ללחוץ על התמונה ואז תופק הקבלה להדפסה.

מהו ארגון הסטודנטים הארצי היציג והאם התשלום אליו הוא תשלום חובה?

ארגון הסטודנטים הארצי היציג (כיום התאחדות הסטודנטים) פועל למען כלל הסטודנטים במישורים רבים.
כן, התשלום הינו תשלום חובה ומטרתו לבסס תשתית מינימלית לצורך שימור הפעילות והבטחת רצף אירגוני בארגון.