כנס ספיר על עתידה של פוליטיקה אחרת

כנס ספיר על עתידה של פוליטיקה אחרת
מפגש בין האקדמיה לארגונים החברתיים

כנס ספיר על עתידה של פוליטיקה אחרת מאורגן על ידי המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית בשיתוף ארגונים חברתיים.

מטרתו העיקרית לעורר שיח ומחקר בנושאים הנוגעים לקשר שבין המדינה לבין אזרחיה.

הכנס דן בסוגיות רבות החל מכלכלה ורווחה, וכלה במבנה השלטון ובעיות חברתיות, נורמות וערכים ציבוריים בתחומים שונים.

מדי שנה נבחר תחום אחר בהיבטיו שונים לדוגמא: אחריות אזרחית וחברתית, תפקוד הממשלה ומוסדותיה, ערכים המשתנים כפי שבאים לידי ביטוי במוסד הפוליטי, רגולציה, תחיקה, פעילות NGO ועוד.

בכנס משתתפים אנשי אקדמיה, אנשי ציבור, פעילים חברתיים, פוליטיקאים ובעלי תפקידים מנהליים המגזר הציבורי כמו גם נציגי המגזר פרטי. בכל שנה ישנם מספר משתתפים המגיעים מחו"ל והכנס זוכה לתהודה תקשורתית ענפה.