הקורס יעסוק באמנות הווידיאו והמיצג הן בהיבט המעשי והן בהיבט העיוני. הרצאות על אמני ווידאו , צפיה בסרטים וצילומים וניתוחם ולמידה דרכם. , הסטודנטים יחשפו למושג ״דרמה  יוצרת״ המשלב עשייה אמנותית דרך משחק וסיטואציות שונות.   בכיוון הטכני ילמדו הסטודנטים על המצלמה ומרכיביה על צילום וידאו ויחשפו ויתנסו בתכנת העריכה פרמייר.

כל מי שמעוניין ללמוד צילום וידאו מהכיוון היותר אמנותי של ביטוי אישי באמצעות צילום.

הקורס יפתח בשנת הלימודים תשפ"ד.

נוכחות, השתתפות והגשת עבודות מעשיות ועיוניות- במסגרת התערוכה לסוף שנה.

תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בשיעורים וימלא אחר כל מטלות הקורס, יהיה זכאי לקבלת תעודה מטעם מכללת ספיר.

יועצי לימודים, מרכז מידע

077-9802802 שלוחה 3