כמידי שנה, נערך יום קוד משותף במחלקה למדעי המחשב.
תלמידי המחלקה מכל השנים הצטוותו בקבוצות ועבדו על משימות כתיבת קוד בצורה חווייתית כדי לפתח את יכולות הקוד שלהם.
בסוף היום חלק מהסטודנטים נשארו לסדנת קריירה.

צילום: סביון ששון