המחלקה למדעי המחשב רואה חשיבות רבה בהכנת הסטודנטים לקראת תעשיית ההייטק מבחינה אקדמית, מקצועית ואישית.
מטרת הסדנאות הינה להעשיר את הסטודנטים בכלים לקראת יציאתם לעולם חיפוש העבודה ולהרחיב את הידע והכישורים הנדרשים על מנת להצליח בתחום.