טקס הענקת תארים למחלקות
מנהל ומדיניות ציבורית
מנהל ומדיניות ציבורית - תואר שני
משפטים
לוגיסטיקה
מדעי המחשב
ניהול המשאב האנושי
ניהול ופיתוח המשאב האנושי
שיווק טכנולוגי

צילום
רועי דניאל דקל, בר מסיקה, חן חג'ג', אזהאר אבו עסא, רחפן: דני רכטמן