אמנית
באסמה אבו חוטי

באסמה אבו חוטי, בוגרת מצטיינת של בית הספר לאמנות בספיר. תערוכת היחיד שלה, אללה ירחמהא עוסקת ברצח נשים בחברה הבדואית.

התערוכה התאפשרה תודות למלגת ההצטיינות שקיבלה מידידי בית הספר.

צילומי התערוכה
סהר חדד