בית הספר למשפטים

כנס הדרת נשים: אתגרים עכשויים ועתידיים

ראשון, ינואר 6, 2019 - 09:30

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
7 + 0 =