שאלה של זהות - טיפול קולנועי ביחסי ערבים יהודים

נועם פיינהולץ
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 2 =