תנאי המעבר לתלמידי הנדסה שנה א' מהמכללה האקדמית ספיר לפקולטה למדעי ההנדסה באוניברסיטת בן גוריון לשנה"ל תשפ"א (ללומדים הנדסה שנה א' בתש"ף)

ללומדים בשנת הלימודים תש"ף  2019-2020

שם המחלקה ממוצע מינימלי בסוף סמס' ב' למעבר לאוניברסיטה מכסה מרבית
הנדסת חשמל ומחשבים 85 20
הנדסת מחשבים 85 10
הנדסת מכונות 80 17
הנדסה כימית 77 15
הנדסת תעשייה וניהול 80 21
הנדסת חומרים 77 15
הנדסת מערכות תקשורת 80 10
הנדסת ביוטכנולוגיה 77 10
הנדסת מערכות מידע 83 10
הנדסת נתונים 83 10
הנדסת תוכנה 83 10
הנדסה ביו-רפואית 80 5
הנדסת בנין 83 13
  1. הקורסים שנלמדים בספיר במסגרת שנה א, לא בהכרח יקיפו את כל תוכנית הלימודים של שנה א' בפקולטה למדעי ההנדסה באוניברסיטת בן גוריון . כתוצאה מכך , בחלק מהמחלקות הסטודנטים יצטרכו להשלים את הקורסים החסרים ,דבר שעלול לגרום להארכת משך לימודיך לתואר מעבר לארבע שנות לימוד. יתכנו שינויים בתוכניות הלימודים באוניברסיטה ובהתאם לכך שינויים בקורסי קיץ במחלקות השונות.
  2. סטודנטים שירצו להגיע להנדסת חומרים חייבים ציון עובר בכל קורסי הפיסיקה.
  3. לסטודנטים שירצו להגיע להנדסת מע' מידע, ציון הסף יחושב כממוצע משוקלל המעניק משקל כפול לקורסים: אלגברה מבנה נתונים ומבוא למדעי המחשב.
  4. המכסה המרבית תשמר עד הגעת הציונים של מועדי ב ' ולא יאוחר מה - 10 לאוגוסט . קבלות לאחר מועד זה יהיו על בסיס מקום פנוי במחלקה .
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
3 + 1 =