ברכות חמות - קידומים לדרגת פרופ' חבר

ברכות חמות - קידומים לדרגת פרופ' חבר

ברכות חמות,

לחברתנו ליהיא להט מהמחלקה למינהל ומדניות ציבורית על קידומה לדרגת פרופ' חבר. 
לחברנו יובל בן-אבו מהמחלקה לשיווק טכנולוגי על קידומו לדרגת פרופ' חבר.

שמחים בהצלחתכם האקדמית, ומאחלים המשך עשייה אקדמית פורייה ומשמעותית!

משפחת ספיר