סדנה להכנה למרכז הערכה - מרכז נגישות

טרם נקבע תאריך הסדנה

איך תעברו בשלום את ימי המיון ומרכזי ההערכה?

מרכז הערכה הינו כלי פופולרי למיון עובדים והיכולת של המעסיק לבחון התאמה לתפקיד. הסדנה תיתן לכם כלים להתמודד עם התכנים אותם תפגשו ביום הערכה.

בסדנא נקיים סימולציות למבחנים ודינאמיקה קבוצתית.

לאחר השתתפות בסדנה תרגישו בטחון גדול יותר להשתתף במרכזי הערכה.

קשה בסדנה קל במרכז הערכה