החל מה-5.7 לא יתקיימו מבחנים בקמפוס (בתכניות לתואר ראשון ושני)

סטודנטיות יקרות וסטודנטים יקרים,
שבוע טוב,
לתשומת ליבכם, הודעה זו מיועדת ללומדים תואר ראשון ושני בלבד:
בהתאם להנחיות הצו לבריאות העם, החל מהיום (5 ביולי 2020) לא יתקיימו מבחנים בקמפוס עד להודעה החדשה.
כל המבחנים שהיו אמורים להתקיים בקמפוס יתקיימו במתכונת מקוונת.
שינויים ו/או עדכונים לגבי מועדי הבחינות יועברו מהמחלקות.

ככל שיתקבלו עדכונים, שינויים, החרגות בנוגע לקיום מבחנים מסוימים בקמפוס, נעדכן מידית.
 
בהצלחה במבחנים והרבה בריאות
הנהלת המכללה