קורס ניהול עסקי

בעולם בו כל האמצעים קיימים ורק החידוש חסר, כל רעיון ולו הקטן ביותר יכול להביא להתפתחות העולמית. בכדי להיות חלק מעולם ניהול יש לדעת את סודותיו.

הקורס ניהול עסקי מקנה כלים חדשניים על מנת לסייע ליזמים לגבש רעיון יעיל ולהוציאו לפועל באופן מקצועי ויעיל תוך שימוש בכלים לניהול עסק.

הקורס ניהול עסקי יעסוק בנושאים כגון: ניהוליים, כלכליים, פיננסיים, שיווק ומכירות, היבטים משפטיים והיבטים מסחריים.

 1. הקניית כלים ניהוליים וייעודים לבעלי עסקים קטנים ובינוניים ויזמים המעונינים בבחינת הרעיון העסקי ופיתוחו.
 2. פיתוח יכולת הטמעת הכלים הנרכשים בעסק הפרטי .
 3. פיתוח תפיסה ניהולית אינטרגרטיבית המשפיעה על העסק וסביבתו הכוללת: גורמים כלכליים, פיננסיים, משפטיים, מסחריים, חוקתיים ואנושיים.
 4. פיתוח מיומנויות ניהול, וקבלת החלטות תוך דגש על הטמעתן בתפקוד היום יומי כמנהל עסק ויזם.
 • למועמדים אשר פועלים כיזמים.
 • יזמים שמעוניינים לנהל ולפתח עסק עצמאי ע"פ תוכנית עסקית מסודרת.
 • למועמדים המעוניינים לרכוש ידע ניהולי עסקי.

קורס ניהול עסקי בנוי במסגרת לימוד מודולרית, כאשר כל מפגש מתבסס על המפגש שקדם לו. לפיכך, נוכחות קבועה הינה ערובה להפנמה ולמידה אפקטיבית של הנושאים הנלמדים.

 1. אסטרטגיות לניהול עסקים קטנים
  הקניית כלים לבחינת רעיון להקמת העסק.מטרות לימוד
 2. שיווק ומכירות
  קבלת כלים לחשיבה שיווקית, הובלת מהלכים שיווקיים והעברת מסר שיווקי.
 3. כלכלה ופיננסים
  קבלת כלים בסיסים לניתוח המצב הפיננסי של העסק.
 4. מיומנויות ניהול
  פיתוח מיומנויות וסגנונות ניהול

*ייתכנו שינויים קלים במתכונת הלימודים, נושאי הלימוד וסגל ההוראה.

מועד פתיחה: 21/11/2023
מועד סיום משוער: 19/03/2024
יום לימוד בשבוע: שלישי - חלק מהמפגשים יארכו 4 שעות וחלק 5
החל מהשעה: 17:00
18 מפגשים, סה"כ 80 שעות לימוד אקדמיות.

המרכז ללימודי חוץ והמשך, המכללה האקדמית ספיר

 מרכז מידע, ייעוץ והרשמה

077-9802802 שלוחה 4

  מזכירות כללית

077-9802343

  רכזת הקורס

יפעת אבו
yifatb@sapir.ac.il

  בכל שאלה ניתן לפנות אלינו

infost@sapir.ac.il