ספריית ספיר עם עובד

הוצאת עם עובד ספיר

הוצאת הספרים של מכללת ספיר בשיתוף ספריית עם עובד שמה לה למטרה להוציא לאור מחקרים אקדמיים וספרי עיון איכותיים לציבור משכיל ורחב, בתחומי עניין רבים. המכללה רואה במפעל זה יסוד חשוב במאמץ לקרב את ספרות המחקר לציבור הסטודנטים ולקהל הרחב. המערכת מקבלת הצעות פרסום מחוקרים ואנשי אקדמיה מכל המוסדות האקדמיים בישראל. מאז הקמתה בשנת 2004 ראו אור 16 ספרים בעברית, מרביתם מבוססים על מחקרים אקדמיים, וחלקם הפכו לרבי מכר בקרב שוחרי תרבות ודעת בישראל.

ספרית עם עובד ספיר בתקשורת
24.10.14 | כך השתלטו הקומוניסטים | על "מסך הברזל" מאת אן אפלבאום

     
      תמונת מחזור
2017
האל האחר - חגי דגן המפקד העליון | יגיל לוי משה דיין | מרדכי בר-און מסך הברזל | אן אפלבאום
האל האחר | חגי דגן
2016
המפקד העליון | יגיל לוי
2015
משה דיין | מרדכי בר-און
2014
מסך הברזל | אן אפלבאום
2014
המערכת הפוליטית בישראל | יצחק גל-נור ודנה בלאנדר 1948 | בני מוריס חלוץ, עבודה מצלמה | אריאל פלדשטיין ילדי ההפקר | תמי רזי
המערכת הפוליטית בישראל
י. גל-נור וד. בלאנדר
| 2013
1948 | בני מוריס
2010
חלוץ, עבודה, מצלמה
א. פלדשטיין
| 2009
ילדי ההפקר | תמי רזי
2009
תשוקת החלוצים | בעז נוימן משפט ו תרבות בישראל בפתח המאה העשרים ואחת | מנחם מאוטנר היהודי בקולנוע | עמר ברטוב מעבר לגדר | יוחאי אופנהיימר
תשוקת החלוצים | בעז נוימן
2009
משפט ותרבות בישראל
מ. מאוטנר
| 2008
היהודי בקולנוע | עמר ברטוב
2008
מעבר לגדר | יוחאי
אופנהיימר
| 2008
עיצוב הישראליות | זאב צחור קירבה ומריבה | יוחנן פרס ואליעזר בן-רפאל מריכרד ואגנר עד זכות השיבה | חיים גנז מקומות שמורים | תמר אלאור
זאב צחר | עיצוב הישראליות
2007
קירבה ומריבה | י. פרס
וא. בן-רפאל
| 2007
מריכרד ואגנר עד זכות השיבה
חיים גנז
| 2006
מקומות שמורים | תמר ואלאור
2006