אורחי הפסטיבל

נינו קירטדזה, סמבה פליקס נדיה

סרט פתיחה

הקרנת בכורה "נוזהת אל פואד"