תנאי סף

השלמת 72 נ"ז בציון ממוצע של 75.
במהלך התואר יש ללמוד בספיר קורסים לתואר ראשון במדע המדינה בהיקף של 54 נ"ז. (ראה רשימה מצורפת). כל הקורסים הנלמדים בנושאים הקשורים למדע המדינה בספיר מוכרים ע"י האו"פ.

בממסגרת לימודי התואר יש להשלים בספיר את מקצועות החובה לתואר הראשון בחינוך

 1. מבוא לפסיכולוגיה בחינוך (4101403)
 2. מבוא למחשבת החינוך (4101719)

ובמדע המדינה:

 1. משטר מדינת ישראל (4101205)
 2. תיאוריות ומשטרים דמוקרטיים (4101573)
 3. הרעיון המדיני (חדש)
 4. החברה הישראלית – תהליכים ואתגרים חברתיים (4101872)

בשנה השלישית יש ללמוד באוניברסיטה הפתוחה את קורסי הקדם בחינוך

 1. תכנון לימודים, הוראה והערכה (10106)
 2. הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (10363)

בשנה הרביעית יש ללמוד באוניברסיטה הפתוחה את קורסי החובה בלימודי תעודה באזרחות:

 1. דידקטיקה של הוראת האזרחות (69007)
 2. אוריינות מחקר בחינוך (55476)
 3. סמינר דידקטי בהוראת האזרחות (55473)
 4. פרקטיקום בהוראת האזרחות (55165)

שלבים

 1. להתייעצות, פנו למרכזת תעודת ההוראה בספיר, ד"ר ריקי טסלר 052-8506876
  rikitesler1@gmail.com
 2. לרישום לתעודת הוראה היכנסו לקישור באתר האו"פ
 3. תעדכנו את ריקי, לאחר הרישום. היא תדאג שמזכירות המחלקה תעביר את גיליון הציונים שלכם למרכזת לימודי תעודת ההוראה באו"פ לאישור.
 4. תקבלו הודעת אישור מהאו"פ והנחייה להשלמת קורסים.
 5. תרשמו לקורסים ותשלמו.
 6. תקבלו מידע על הקורסים ואת חומרי הלימוד בדואר ותתחילו ללמוד.

בהצלחה!