הרשמה למכינות הקדם אקדמיות

מועדי ההרשמה
לתוכניות הנפתחות בספטמבר - מאי עד אוגוסט
לתוכניות הנפתחות בפברואר - אוקטובר עד ינואר

הרשמה
ההרשמה תעשה בפניה ישירה למשרד המכינות  077-9802442.
לצורך ההרשמה למכינות עליך למלא טפסי הרשמה ולצרף אליהם מסמכים כמפורט להלן:

 1. צילום תעודת הזהות של המועמד כולל ספח. מועמד נשוי/נשואה - יצרפו ספח תעודת בן/בת הזוג +צילום תעודת נישואין
 2. צילום תעודת ההערכה (שחרור) /פטור מצה"ל .
 3. שירות לאומי - בציון תאריכי התחלה וסיום.
 4. חייל בודד - יש לפנות ללשכה להכוונת חיילים משוחררים באזור מגוריך ולהציג  את האישורים הבאים:
 • חיילים משוחררים "בודדים" מרקע מצוקתי יקבלו אישור על טופס מס' 1.
 • חיילים משוחררים "בודדים" (עולים חדשים מארצות רווחה, קטינים חוזרים המטופלים כעולים  חדשים) יקבלו טופס מס' 2.
 1. צילום ספח תעודת הזהות של שני ההורים כולל ספח ובו פירוט שמות הילדים חודש ושנת לידה.
 2. צילום גיליון ציונים (אם יש) או תעודה המעידה על השכלה קודמת.
 • מועמד שנבחן בעבר בביה"ס תיכון-מוגדר כנבחן אינטרני - יצרף אישור  מביה"ס  על מקצועות חסרים. האישור צריך לכלול את המקצועות החסרים לצורך זכאות לתעודת בגרות.
 1. מועמד שלמד בעבר במכללה אחרת מתבקש  לפנות למכללה בה למד ולבקש להעביר אלינו טופס מעבר בין מכינות ( תנאי להמשך הרשמה ).
 2. אישור על ציון הבחינה הפסיכומטרית, מימ"ד, במידה ונבחנת בעבר.

אישורי הכנסה

 1. הורים שכירים: טופס 106 תעודה על-פי תקנות מס הכנסה לשכירים לשנת המס האחרונה. במקרים חריגים תלושי משכורת של שלושה חודשי עבודה אחרונים.
 2. הורים עצמאיים: שומה לשנת המס האחרונה. במידה והשומה לשנת המס האחרונה עדיין לא מוכנה, ניתן לצרף שומה לשנה קודמת, עם הצהרה בכתב מבעל העסק. שומת המס חייבת להיות ממס הכנסה ולא מרואה חשבון.
 3. מועמד נשוי/ נשואה עם ילדים: יש להציג אישור על הכנסות בן/בת הזוג כמפורט בסעיפים 1-2. נשוי/נשואה ללא ילדים יש להציג הכנסות הורים כמפורט בסעיפים 1-2.
 4. בני קיבוץ: בשל תהליך הפרטה, בני קיבוצים המבקשים סיוע נדרשים להמציא אישורי הכנסות הורים כמפורט בסעיפים 1-2. באם ההורה עובד בקיבוץ מופרט, יש למלא את הטפסים המצורפים לערכת ההרשמה ולהחתים את ברית הפיקוח. באם ההורה עובד מחוץ לקיבוץ – נדרשים תלושי שכר ממקום העבודה. בני קיבוצים "שלא עברו הפרטה" – יש להמציא אישור על אי הפרטה רשמי מהקיבוץ – יש למלא את הטפסים המצורפים לערכת ההרשמה  ולהחתים את ברית הפיקוח.
 5. הורים לא עובדים (אבטלה) – אישור מבטוח לאומי על גובה אבטלה/ הבטחת הכנסה או אישור על "מעמד לא עובד".
 6. נכות /קצבת זקנה – אישור מבטוח לאומי על גובה הקצבה לשלושה חודשים אחרונים.
 7. פנסיונר – תלוש פנסיה + טופס 106 לשנת המס האחרונה (מתי פרש, באיזה גיל ומה עיסוקו/ה מאז הפרישה), אם עובד/ת  במקום נוסף יש לצרף אישורים כמפורט בסעיפים 1-2. 

בעיות מיוחדות של המועמד ומשפחתו

 • פטירת הורה-יתמות – תעודת פטירה, קצבת שארים (מבטוח לאומי).
 • מחלה ממושכת – אישור מרופא אשר יאשר בחתימתו שהמחלה ממושכת ופוגעת בתפקוד ההורה.
 • יתום/נכה צה"ל – אישור מאגף השיקום.
 • חד-הוריות – צילום תעודת זהות המעיד על כך.
 • גירושין – תעודת גירושין ,אישור ממשרד הפנים בצרוף אישור מבטוח לאומי על גובה דמי המזונות.
 • מצב סוציאלי מיוחד - דו"ח סוציאלי – אישור ממרכז הרווחה המעיד כי המשפחה מוכרת ומטופלת. 

שונות

 • 2 תמונות פספורט
 • דף קורות חיים (מסמך מצורף) בכתב יד בלבד!
 • פרטי חשבון בנק (מסמך מצורף) חתום ע"י הבנק! אין אפשרות לשנות במהלך שנת הלימודים את פרטי חשבון הבנק.

דמי הרשמה
דמי הרשמה בסך 200 ש"ח.

קבלת מעטפת הרשמה
לקבלת מעטפת הרשמה יש לפנות בכתב או בטלפון בימים ובשעות המפורטים:
המכללה האקדמית ספיר - המרכז הקדם-אקדמי
 ד.נ. חוף אשקלון 7915600
טלפונים: 077-9802442, פקס: 077-9802404
mechinot@sapir.ac.il

ימי קבלה לנרשמים
א'-ה' מ-9:00 עד 14:30
קבלה אחה"צ - בתאום מראש

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
12 + 8 =