המנהיגים הצעירים - אלמוג בוקר

25.11.16 | ידיעות הקיבוץ

אלמוג בוקר, בוגר המחלקה לתקשורת, יצירה וביקורת במכלל ספיר

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 4 =