איש של מופת | אות המופת החברתי ליורם זפרני, עמותת "פעמוני ראשון"

השקמה ראשון לציון | דוריס קרונהאוז

איש של מופת | אות המופת החברתי ליורם זפרני, עמותת "פעמוני ראשון"

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
11 + 1 =