הפלס | א. בן מנחם - שר החוץ ליברמן: "מאז אוסלו אנחנו רק מידרדרים", "עלינו למצוא בני ברית נוספים מלבד ארה"ב"

הפלס | א. בן מנחם - שר החוץ ליברמן: "מאז אוסלו אנחנו רק מידרדרים", "עלינו למצוא בני ברית נוספים מלבד ארה"ב"

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
5 + 6 =