גינוי התבטאויות תמיכה בטרור

גינוי התבטאויות תמיכה בטרור

קהילת ספיר שלום,
מכללת ספיר לא תקבל בשום אופן התבטאויות שמעודדות אלימות או תומכות בטרור. המדיניות שלנו כקהילה אקדמית וחברתית היא של אפס סובלנות ביחס להתבטאויות כאלו. 

כל פניה שאנו מקבלים נבדקת בשבע עיניים ובכל החומרה והרצינות, לפי נהלים מוסדרים ובהתאם לתקנון המכללה. 
אנו מבקשים להימנע מלחרוץ משפט על סמך פרסומים שלעיתים אינם מהימנים ולהפנות לבדיקתנו במייל dikansapir@sapir.ac.il.

הנהלת המכללה