שני מינויים מעוררי גאווה הוכרזו לאחרונה במכללה האקדמית ספיר.

אורית נוטמן שורץ, פרופ' חבר במחלקה לעבודה סוציאלית במכללת ספיר מונתה על ידי המועצה להשכלה גבוהה לפרופ' מן המניין ועינת לחובר מרצה בכירה במחלקה לתקשורת מונתה על ידי המועצה להשכלה גבוהה לפרופ' חבר.

פרופ' אורית נוטמן שורץ סיפרה בהמשך למינוי: "בשנת 2003, לאחר קבלת תואר דוקטור בעבודה סוציאלית, הוזמנתי להקים את בית הספר לעבודה סוציאלית במכללת ספיר וכיהנתי כראשת בית הספר בעשור הראשון לקיומו. העבודה באזור הנגב המערבי ועובדת היותו חשוף לאיום טרור מתמשך הפכו לשדה המחקר המרכזי שלי.המחקר הניב תובנות תיאורטיות חדשות, לצד שיטות התערבות תואמות לרוח הזמן, שבאו לביטוי ב-80 פרסומים מדעיים שזכו להכרה בישראל ובעולם. לקבלת המינוי חשיבות כפולה בעיני - כאישה הראשונה בספיר בכלל בתפקיד כזה וכביטוי למי שביססה את כל הקריירה האקדמית שלה במכללת ספיר".  

פרופ' עינת לחובר סיפרה בהמשך למינוי: "העשייה האקדמית שלי נטועה בנקודת מבט פמיניסטית. האתגר המרכזי עבורי לאורך השנים הוא המאמץ לצמצם את הפער בין הרעיונות, הפרקטיקות והפדגוגיה הפמיניסטיים לאלה של האקדמיה, שלעיתים קרובות עומדים בסתירה. למדתי שזה אפשרי, אם מייצרות סולידריות ומרחב משותף".

פרופ' שי פלדמן, נשיא המכללה האקדמית ספיר: ברכות לפרופ' אורית נוטמן שוורץ ולפרופ' עינת לחובר על מינוייהן. הן מהוות דוגמה ומופת למצוינות מחקרית פורצת דרך, ולא זאת בלבד, עשייתן האקדמית מחוברת לחברה ולקהילה. כמכללה שחרטה על דגלה לפעול למען חברה טובה וצודקת יותר, אנחנו גאים מאד במינוייהן. 

More News

עו"ד גלעד שר, על חוויותיו במלחמת יום הכיפורים

לקחי מלחמת יום הכיפורים עיצבו במידה רבה את דרכו של עו"ד גלעד שר, יו"ר הוועד המנהל של המכללה האקדמית ספיר, הן בצה"ל כאלוף משנה במילואים, כמפקד חטיבה משוריינת וכסגן מפקד אוגדה, והן כאזרח בשדה המדיני. בשיחה עם שלמה רז בפודקאסט "רשת עושים היסטוריה", משתף שר מחוויותיו במלחמת יום הכיפורים כתותחן טנק בגדוד 46 בחטיבה 401, אחת מחטיבות השיריון הסדירות שהיו אז בסיני: הוא נטל חלק בקרבות הבלימה ובניסיונות להגיע אל המעוזים המכותרים ע"י הצבא המצרי, והשתתף בקרבות שנכנסו למורשת הקרב של צה"ל - בהם גם המארב בוואדי מבעוק שהכריע במידה לא מבוטלת את הצבא המצרי ואת גורל המערכה בדרום.

כלכלה מצטיינת

הסטודנטים במחלקה לכלכלה וחשבונאות במכללה האקדמית ספיר בראש טבלת שיעור מסיימי הבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת. מנתוני מועצת רואי החשבון שפורסמו באחרונה, עולה כי 87% מהסטודנטים מהמחלקה לכלכלה במכללה האקדמית ספיר עברו את הבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת במועד סתיו 2020, שיעור המעבר של המכללה האקדמית ספיר הוא הגבוה מבין כל מוסדות הלימוד בישראל. נתון זה מציב את המכללה האקדמית ספיר בראש טבלת עוברי הבחינה האימתנית מבין כלל המוסדות האקדמיים בארץ. מתוך 15 סטודנטים, 14 מהם ניגשו לבחינה בפעם הראשונה ועברו את הבחינה 13 סטודנטים.