תכנית הסבה לאקדמאים בעבודה סוציאלית

תכנית הסבה לאקדמאים בעבודה סוציאלית
תכנית הסבה לאקדמאים בעבודה סוציאלית

נסגרה ההרשמה לתואר ראשון בעבודה סוציאלית לשנת תש"פ, כולל תכנית הסבת אקדמאים

תכנית הסבה לעבודה סוציאלית הינה מסלול מקוצר לתואר בוגר בעבודה סוציאלית ( BSW) לבעלי תואר אקדמי.

מטרת התכנית הינה להכשיר אקדמאים, בעלי תואר ראשון במדעי החברה, הניהול, התקשורת או משפטים לקראת תואר ראשון בעבודה סוציאלית במסלול מקוצר.

התכנית מציבה שלושה יעדים עיקריים בהתאם ליעדי תכנית הבוגר, המקבלים ביטויים בתכנית הלימודים:

  1. חינוך והכשרה לעבודה סוציאלית באמצעות הטמעת הידע התיאורטי והניסיון המעשי
  2. חינוך למעורבות חברתית וקהילתית
  3. חינוך ליצירת ידע בסיסי ויישומי באמצעות הכשרה בשדה בשילוב מחקר ותיאוריה כאחד.

בוגרי התכנית יוכלו להירשם בספר העובדים הסוציאליים ולתפקד כעובדים סוציאליים כפי שמוגדר בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996.

סגל מנהלי

ראשת בית הספר, ד"ר מירב משה גרודופסקי

גב' יעל ניצן, רכזת אנדמיניסטרטיבית בכירה
077-9802597

גב' רעןת פרבר, רכזת היחידה להכשרה מקצועית בשדה
077-9802571

גב' הדר אלבז, רכזת תוכניות מיוחדות
077-9802360

גב' גל מכלוף, רכזת לענייני סטודנטים
077-9802591 • swd@sapir.ac.il