פוטותרפיה - צילום ככלי טיפולי

הקורס מוכר ע"י משרד החינוך כגמול אישי לעובדי הוראה

מהי פוטותרפיה?

פוטותרפיה הוא זרם עכשווי שהתפתח בתחום הטיפולי הפסיכותרפי, העושה שימוש באיכויות צילום הסטילס והוידאו כמרחב להתערבות טיפולית. השימוש בצילום מאפשר לאנשי מקצוע מהתחום הטיפולי, יעוצי וחינוכי, התבוננות והעצמה בטיפולים אינדיבידואלים, בקבוצות סיכון ובאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. הצילום ככלי טיפולי מסייע לעקוף הגנות, ליצור תקשורת לא מילולית ומגביר את תחושת השליטה אצל המטופל. נשתמש באלבום המשפחתי, בצילום עצמי ובוידאו, בסדנאות בעלות אופי חוויתי, המשלבות תיאוריה להעמקת ההבנה הפוטותרפויטית.

בין המרכיבים הייחודיים של תכנית הלימודים של פוטותרפיה בספיר ניתן למנות את ההדגש המיוחד שיושם על פוסט טראומה, שינוי נרטיב, ושימוש בוידאותרפיה לשם הקניית כלים יצירתיים והתערבותיים לאוכלוסיות שונות. במסגרת התכנית מתקיימות 4 סדנאות בהן הסטודנטים מתנסים בתהליך אישי, קבוצתי וויזואלי מעמיק, המאפשר התפתחות אישית משמעותית: חלק מהמפגשים יתקיימו בטבע.

תנאי קבלה

  1. אנשים מתחום הטיפול והחינוך, אמנות, קולנוע ותרבות, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, פסיכיאטרים, מטפלים באמנויות העוסקים בפסיכותרפיה
  2. בעלי תואר ראשון לפחות במקצועות: יעוץ חינוכי, ריפוי בעיסוק, קרימינולוגיה, אחיות מוסמכות, קלינאי תקשורת והוראה מתקנת

** בהתאם לשיקול דעת הנהלת התכנית, יבחן מתן אישור השתתפות בקורס לאמנים, במאים וצלמים, וכן אנשים העובדים בקהילה, על סמך ניסיון חייהם והתנסותם בעבודה בעלת אפיונים טיפוליים בחיי היום-יום.
ועדה מיוחדת תדון בפניות מסוג זה.

מועדי הקורס

ימי רביעי בין השעות 15:30- 19:00.
שני המפגשים הראשונים של סמסטר א' תשע"ז יחלו בשעה 13:00 ויסתיימו בשעה 19:00.
שני המפגשים האחרונים של סמסטר ב' תשע"ז יחלו בשעה 13:00 ויסתיימו בשעה 19:00.

אופן הלימוד

  • הלימודים בתכנית פוטותרפיה  בעלי אופי חוויתי ומשלבים תאוריה להעמקת ההבנה הפוטותרפויטית.
  • במסגרת התכנית מתקיימות 4 סדנאות בהן הסטודנטים מתנסים בתהליך אישי, קבוצתי וויזואלי מעמיק, המאפשר התפתחות אישית משמעותית: חלק מהסדנאות במתקיימות בטבע.
  • התלמידים משתתפים בתהליכי יצירה והתנסויות במרחבים מגוונים כגון: חוצות-ערים, טבע, חיי משפחה. כל זאת, תוך כדי עיבודם והמשגתם.
  • בשיעורים ייעשה שימוש  במצלמת סטילס ובתוצריה, בווידיאו –"צי לום-נע" ו"קול-נע" - הדיאלוג בין הקול למבט.

זכאות לתעודה
תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר כל מטלות התכנית, יהיה זכאי  לקבלת תעודה.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
12 + 7 =