טופס הרשמה לתחרות פיצ'ינג 2021

כאן המקום להעלות את קובץ התקנון מלא וחתום כנדרש.
One file only.
2 MB limit.
Allowed types: , jpeg, jpg, pdf.
One file only.
2 MB limit.
Allowed types: pdf, doc, docx.
One file only.
2 MB limit.
Allowed types: jpg.

טופס קןל קןרא - ניצוצות

כללי

צוות - Staff

פרטים טכניים

פרטי הסטודנט

חומר נלווה

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png.
One file only.
2 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png.
One file only.
2 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png.

צפייה בסרט

הצהרה

טופס קול קורא - סינמה אפטר

כללי

צוות - Staff

Technical Description

Participant Details

חומר נלווה

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png.

צפייה בסרט

חתימה בשדה המתאים.

טופס קול קורא - קולנוע דרום חדש

כללי

צוות - Staff

אפשרות להוסיף קרדיט נוסף לפי הצורך
אפשרות להוסיף קרדיט לפי הצורך

פרטים טכניים

פרטי המגיש

חומר נלווה

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png.
One file only.
2 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png.
One file only.
2 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png.

טופס קול קורא - תחרות קולנוע קצר 2021

כללי

צוות - Staff

פרטים טכניים

יש לציין שפה/ות ואם מוטבע או בקובץ נפרד.

מידע נוסף

פרטי המגיש

פרטי חברת הפצה

חומר נלווה

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png.
One file only.
2 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png.
One file only.
2 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png.

צפייה בסרט

קול קורא לאוצרות ישראליתמ 2021

כללי

צוות - Staff

פרטים טכניים

יש לציין שפה/ות ואם מוטבע או בקובץ נפרד.

מידע נוסף

פרטי המגיש

פרטי חברת הפצה

חומר נלווה

One file only.
2 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png.
One file only.
2 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png.
One file only.
2 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png.

צפייה בסרט