חזית בניין הנהלת המכללה

תודה על אישור השתתפותך

ביום חשיפה בספיר.