חזית בניין הנהלת המכללה

תודה על אישור השתתפותך

ביום הפתוח בספיר.