שורת וגואים לתמיכה בתכנית עתיד חדש בתרבות

פיתוח מנהיגות ויזמות בתחום התרבות במרחב הנגב

תכנית עתיד חדש בתרבות יוצרת את התנאים להכשרת דור של מנהיגות בתחום התרבות והאמנות בחברה הערבית בדואית בדרום ובדגש על הכשרה לתפקידי ניהול בתחום התרבות במסגרת רשויות השלטון המקומי.

בבסיס התכנית נמצאת ההכרה שתרבות היא מרכיב מהותי בזהות האישית, הקהילתית והחברתית של האדם. תחום התרבות והאמנות הוא תחום מקצועי שיש לו פוטנציאל ועוצמה לייצר ולתרום לחוסן קהילתי, להיות מרכיב משמעותי בפיתוח כלכלי איזורי, לחזק תחושת שייכות, לשמר מורשת תרבותית, לייצר נראות לאוכלוסיות וקהילות וכן לאפשר דיאלוג בין קבוצות זהות ותרבות שונות.

תכנית עתיד חדש בתרבות, תפתח שכבת מנהיגות חכמה, שהנגב עבורה הוא הבית והבסיס לפעולה ושיש לה את הכלים המקצועיים לייצר עשייה תרבותית ואמנותית רבת השפעה בהיבטים חברתיים, קהילתיים וכלכליים.

שלבי התכנית:
שלב ראשון: לימודים תיאורטיים ומעשיים לקראת תואר שני במחלקה לתרבות - יצירה והפקה במכללת ספיר. הלימודים יתחילו בחודש מרץ 2021 בסמסטר ב' בשנת הלימודים תשפ"א ויימשכו עד חודש יוני 2022 (סך הכל לומדים ארבעה סמסטרים רצופים במשך שנה וחצי). במהלך הלימודים יוגש פרויקט גמר מעשי אישי הכולל חזון, אסטרטגיה, תכנית עבודה ומימוש.

שלב שני: ליווי מקצועי דרך מנטורינג במסגרת הלימודים והשתלבות בתפקידים מקצועיים בתחום התרבות בשלטון המקומי באיזור הנגב הכולל התמחות באשכולות ובמועצות.

מימון שכר הלימודים למתקבלים לתכנית:
המחלקה לתרבות - יצירה והפקה, במימון של קרן לונה לאמנות תעניק מספר קטן של מלגות למתקבלים לתכנית עתיד חדש בתרבות.
ההחלטות על קבלה לתכנית ומתן המלגות וסכומן ייקבעו ע"י ועדת מלגות משותפת למחלקה לתרבות – יצירה והפקה ולתורמים.
סכום המלגות יכסה לפחות 80% מעלות הלימודים.

מי רשאי/ת להגיש מועמדות לקבלת המלגה?
מועמדים שיעברו את תהליך הקבלה לתואר השני עד תאריך 13 בפברואר 2021 במעמד " מן המניין" ויירשמו לתכנית לימודים מלאה ושעונים על הקריטריונים הבאים:

  • מעוניינים להשתלב באופן מקצועי ומעמיק בהובלה של תחום התרבות בחברה הערבית ו/או החברה הבדואית בישראל.
  • בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה המוכר בישראל.
  • שייכים לאחת מהאוכלוסיות הייעודיות הבאות: חברה ערבית / חברה בדואית.
  • היכרות קודמת עם תחום התרבות והאמנות בישראל ובעולם – יתרון.
  • בעלי רקע בניהול או ביזמות – יתרון.

איך אפשר להגיש מועמדות?
קבלה לתכנית עתיד חדש בתרבות תתאפשר לאחר הקבלה לתואר השני בלימודי תרבות בספיר ולאחר השתתפות בראיון נוסף עם צוות תכנית עתיד חדש בתרבות.

לפרטים נוספים, אנא השאירו פרטים כאן ונציג.ה מטעמנו יחזור לפרטים שתשאירו.

* הענקת התואר מותנית באישור המל"ג