נתראה במרכז ללימודי חוץ והמשך ספיר

ב-14.7.20 בין השעות 16:30-19:30