תוכנית חבר"ה - לפעילים חברתיים ופוליטיים

קובץ מסכם

מטרת לימודי חבר"ה

  • להעשיר את הידע ולתת עומק אקדמי לתפישות העולם החברתיות והפוליטיות שלמענן אנו פועלים.
  • ליצור קבוצה של פעילים מתחומים שונים בשיח האקדמי, הפוליטי והחברתי, שיוכלו לפעול ולקבל תמיכה זה מזה.
  • להיעזר במדעי הרוח והחברה ככלים ביקורתיים לשינוי חברתי ממשי ומיודע.
  • לחזק פעילות אינטלקטואלית המתנגדת לחוסר שיוויון ואי-צדק פוליטי וחברתי.

למי מיועדים לימודי חבר"ה?

לבני כל הגילאים העוסקים בשינוי חברתי ופוליטי.
אם הנכם חברים בתנועות נוער, פעילי שכונות, פעילים פוליטיים וכאלו שהקהילה ועתידה חשובים לכם, הצטרפו אלינו ויחד נשנה את השפה ואת החשיבה כבסיס וכתמיכה לפעולה חברתית!

* מותנה במספר הנרשמים

  • הצטרפות מותנית בראיון עם צוות התכנית.
  • עבור תלמידי המחלקה ללימודים רב-תחומיים, התכנית מהווה חלק מלימודי התואר.
  • התכנית פתוחה לתלמידים מכל יתר מחלקות המכללה דרך תכנית "שאר רוח".
  • הלימודים ייערכו במערכת מלאה (שלושה ימים בשבוע) או ירוכזו לימי חמישי-שישי בהתאם לצרכי הסטודנטים שיירשמו.
פרטים והרשמה

ראש התכנית, ד"ר אמיר מיטל
היסטוריון של העת העתיקה, מתמחה בהיסטוריוגרפיה עתיקה, בהיסטוריה פוליטית וצבאית של יוון העתיקה ובפילוסופיה קלאסית. מרכז את תוכנית חבר"ה לפעילים חברתיים ופוליטיים ומרצה בחטיבה להיסטוריה במחלקה ל-BA  בלימודים רב תחומיים. רכז אקדמי של פרויקט שער לאקדמיה ומרצה בחטיבה לרטוריקה בבית הספר לתקשורת.

לפרטים והרשמה
מזכירות המחלקה לב.א בלימודים רב-תחומיים

077-9802430 | 077-9802585
פקס - 077-9802626 | basap@sapir.ac.il

נועה ברנע, רכזת ההרשמה
054-4556256 | noa_barnea@walla.co.il