נערות ומגדר בחינוך

נערות ומגדר בחינוך
קורס קיץ מרוכז

פיתוח מקצועי לכלל עובדי ההוראה

הקורס מוכר לפיתוח מקצועי במסגרת "אופק חדש" / "עוז לתמורה" ובהתאם למתווה שנה"ל תשע"ז

בתהליכי עבודה עם נערות, פעמים רבות מאפיינים מסוימים מתויגים כאישיים או אישיותיים, תוך התעלמות או הקטנת ההשפעה החברתית.
נקודת המוצא הבסיסית של הקורס היא החיבור בין המקום האישי למקום החברתי ("האישי הוא הפוליטי") והבנה של תהליכים חברתיים, מתוך ראייה מגדרית.
הקורס בוחן מנקודת מבט ביקורתית/מגדרית את מצבן של נערות בחברה הישראלית וסוקר את המאפיינים הסביבתיים של החברה המודרנית המשפיעים על נערות וכתוצאה מכך משפיעים גם על תהליכים אישיים וחינוכיים.
תכני הקורס ומבנהו מאפשרים החלפת ידע ועיבודו בשלוש רמות הפועלות במקביל ומזינות זו את זו – האישית, החברתית, והחינוכית/בית ספרית.

מטרות הקורס

  • הגברת המודעות של הצוות החינוכי להיבטים של מגדר בחברה הישראלית.
  • פיתוח חשיבה ביקורתית/מגדרית על תהליכים חברתיים המשפיעים באופן ישיר ועקיף על עבודה חינוכית עם נערות.
  • קידום הטמעת תפיסה מגדרית בעבודה החינוכית.

היקף הקורס
30 שעות לימוד, 4 ימים מרוכזים בין השעות 08:30-13:30 ובנוסף 2 שיעורים מתוקשבים (3 ש"א)

הקורס מתקיים במהלך סמסטר קיץ תשע"ז
מועד פתיחת הקורס*: 09/07/17
מועד סיום הקורס*: 13/07/17
* ייתכנו שינויים בהתאם לאילוצי מערכת

קהל יעד
כלל עובדי ההוראה

מקום הלימודים
המכללה האקדמית ספיר

לפרטים נוספים והרשמה
בטלפון: 077-9802341/351 שלוחה 2
במייל: infost@sapir.ac.il
>>> להרשמה מקוונת

* הקורס כפוף לאישור סופי של משרד החינוך- ניתן ללא עלות לעובדי הוראה, למעט דמי הרשמה בסך 65 ש"ח

אנשי קשר

מרצה, אורנית רמתי

דוקטורנטית בתוכנית ללימודי מגדר ובעלת תואר שני בכלכלה.

תחומי מומחיותה: נערות וגוף; חינוך גופני; מגדר בעולם העבודה.

עובדת עם מערכת החינוך – מורות ומורים, תלמידות ותלמידים, בהקשרים שונים של מגדר ומיניות

מובילה תוכנית להעצמת נערות באמצעות ספורט; מלווה חברות וארגונים בזיהוי חסמים העומדים בפני נשים, ובהובלת שינויים.