בית הספר למשפטים שמח להזמין את הסטודנטיות והסטודנטים בבית הספר למפגשי שיח בשניים בנושאי משפט מגוונים בשעה שתיים.

ד"ר בעז סגל משוחח עם המשנה לנשיא בית המשפט העליון לשעבר, פרופ׳ אליעזר ריבלין על דיני הנזיקין - בין תיאוריה לפרקטיקה.

הוספה ליומן 2023-05-30 14:15:00 2023-05-30 15:45:00 שלישי בשתיים בריבוע ביה"ס למשפטים | ד"ר בעז סגל ופרופ' אליעזר ריבלין אולם קראון 7001 המכללה האקדמית ספיר info@sapir.ac.il Asia/Jerusalem public