הרצאת העמקת ההיכרות עם החברה הערבית

הערבים הבדואים בנגב אחרי 1948; תמורות בחברה, במרחב ובכלכלה.

ההרצאה תסקור במקצת גם את תמונת המצב בהקשרים אלה טרם 1948, וכן מהם האתגרים המלווים סטודנטים בדואים באקדמיה וכיצד ניתן לתת עליהם מענה.

ד"ר אבו פרחין עטווה
ד"ר עטווה אל פרחאן 

קישור לזום

הוספה ליומן 2021-04-06 11:00:00 2021-04-06 12:00:00 היכרות עם החברה הערבית תקווה ישראלית | ד"ר עטווה אל פרחאן המכללה האקדמית ספיר info@sapir.ac.il Asia/Jerusalem public