פגרה במרכז צילום קופימדיה

מרכז צילום קופימדיה יצא לפגרה בחודשים אוגוסט וספטמבר.
 
כולנו תקווה שבהתחלת שנת הלימודים הבאה נחזור לפעילות רגילה.

צוות קופימדיה- copymedia@sapir.ac.il