אמנויות הקול והמסך
School of Audio & Visual Arts

לימודי הנדסה שנה א'
1st Year Engineering


Economics & Accounting

לימודי כלכלה יישומית וניהול
Aplied Economics & Management

לימודי לוגיסטיקה
Logistics

לימודי מדעי המחשב (B.Sc.)
Computer Sciences (B.Sc.)

לימודי מדעי החיים שנה א'
1st Year Sciences

לימודי מנהל ומדיניות ציבורית
Public Administration & Policy

לימודי משפטים: בית ספר למשפטים
Law School

לימודי עבודה סוציאלית: בית הספר לעבודה סוציאלית
School of Social Work

לימודי ניהול תעשייתי
Industrial Management

לימודי המשאב האנושי
Human Resources & Management

לימודי תרבות - יצירה והפקה
Culture Studies , Creativity & Production

לימודי תקשורת
Communication

לימודי שיווק טכנולוגי
Technological Marketing

 

לימודים רב תחומיים
Multidisciplinary Studies