התאמות והארכת זמן בבחינות

כל סטודנטית שמציגה אישור הריון - זכאית לקבל התאמות בבחינות - הארכת זמן בבחינות ויציאה מיוחדת מכיתת הבחינה מעבר למקובל, כל זאת עפ'י פניה בכתב והצגת אישורים רפואיים עדכניים. ההתאמות ייכנסו לתוקף במועד א לאחר 18 ימים ובמועד ב לאחר 5 ימים. קבלת ההתאמות רלבנטית לתקופת ההיריון בלבד.
למילוי טופס

אישורי כניסה מיוחדים למכללה עם רכב

החל מהשבוע ה-28 זכאית הסטודנטית להגיש בקשה לועדת אישורי כניסה לקבלת אישור כניסה עם רכב לשטח הקמפוס. את הטופס יש להפנות ישירות למשרד הדיקן בכתב ובצירוף אישורים רפואיים עדכניים.
טופס בקשת אישור כניסה לרכב
 

פניה לועדת חריגים בנושאי שכ"ל

סטודנטית רשאית להגיש בקשה לועדת חריגים בנושאי שכ'ל עקב היעדרויות ממושכות או אי היבחנות מהסיבות הבאות: היעדרות בשל אשפוז ממושך או סיבוכי הריון חריגים. יש להגיש את טופס הבקשה בצירוף אישורים רפואיים עדכניים למשרד הדיקן. הבקשה תועבר לדיון בועדת חריגים.
תשובת הוועדה תישלח בדואר עד 60 יום מתאריך הגשת הבקשה.
פנייה לוועדת חריגים

סיוע לימודי לאחר לידה ו/או היעדרות ממושכת עקב אשפוז

צילומים - סטודנטית זכאית לקבל 20 צילומים עבור כל יום היעדרות החופף למערכת השעות באותו הסמסטר – עד ל-30 ימי חפיפה למערכת ובלבד שלא עברו 60 יום מתאריך הלידה.
שיעורי עזר- סטודנטית זכאית לקבל 10 שעות חונכות מסטודנט במידה ונעדרה לפחות 10 ימי חפיפה למערכת השעות באותו סמסטר.
**בשני המקרים הנ'ל יש להגיש את הבקשה הכתובה בצירוף אישורים רלבנטיים למשרד הדיקן.
טופס פנייה למשרד הדיקן

חדר הנקה

חדר הנקה ממוקם מול הקופימדיה, במסדרון מצד שמאל ובו כורסאות הנקה ועמדת החתלה.
לצורך קבלת הרשאה לכניסה לחדר הנקה עליך לפנות במייל לכתובת: dikansapir@sapir.ac.il ולציין שם מלא, מספר ת.ז וטלפון זמין.
רק בעלי כרטיס סטודנט/ מרצה יוכלו להיכנס.
פניות יטופלו תוך שבוע ימים, נא היערכותך בהתאם.
מידע לגבי זכויות נשים בהריון ולאחר לידה

סטודנטית יולדת החברה באגודת הסטודנטים

יש לפנות ישירות למזכירות אגודת הסטודנטים בבנין 4 קומת קרקע.

פנייה בנושאים אקדמיים

היעדרות מקורס או מבחינה, הגשת עבודות ותרגילים ומועדי ג' , הסטודנטית רשאית לפנות ישירות לרכזת המחלקה ולמשרד ראש המינהל האקדמי בבנין 7.

מועד מיוחד - זכויות סטודטיות בהריון - החלטת המל"ג 2016

כללים וזכאות לסטודנטיות/ים בהיריון, שמירת היריון, לידה ואימוץ

תיקון כללי זכויות הסטודנט (התאמות עקב טיפולי פוריות, היריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה) תשע"ב - 2012

חוק זכויות הסטודנט התשס"ז - 2007

נהלי הנדסאים

רכזת התאמות
לירון דידי דהן
טל': 077-9802388
מייל: dikansapir@sapir.ac.il

 

סטודנט/ית  יקר/ה,
השפה בה נכתבים מסמכים משפטיים עשויה להרתיע אדם מן הישוב. כאשר אנו פונים לפסיכולוג לקבלת סיוע נפשי, אנו מעוניינים שהדבר יעשה בדיסקרטיות המרבית. המסמך עליו אתה חותם מאפשר לנו לנהל בעיקר בקרה כלכלית עבור הסבסוד שהמכללה מעניקה למימון הטיפול הפסיכולוגי, ובכלל אנו רואים את הטיפול עצמו ואת האפשרות לסטודנט לקבל טיפול בשעת הצורך, כחלק חשוב מסל השירותים שהמכללה מציעה לתלמידיה.
כתב ויתור על סודיות נועד למטרות אלו בלבד. ובנוסף -  בחתימתך אתה מביע הבנה והסכמה לכך שהמכללה אינה נושאת באחריות כלשהי לטיפול שאתה מקבל, פרט למחויבות לסייע במימון עלות הטיפול.
אנו מאחלים לך בהצלחה.

הטיפולים מסובסדים ע"י משרד דיקן הסטודנטים לפי הפירוט הבא:

  • בין המפגש ה- 1 ל- 12,  ישלם הסטודנט 100 ₪  בלבד מהמחיר המלא;
  • בין המפגש ה- 13 ל- 20 ישלם הסטודנט 140 ₪  מהמחיר המלא;

* מחיר מלא - מחיר מפגש ניתן לבדוק בשירות.

זכאים לממש את הסבסוד סטודנטים הלומדים לפי אחת התוכניות הבאות:

  • אקדמיה - 16 נקודות זכות ומעלה או 14 נקודות זכות + לימודי אנגלית במהלך סמסטר (א ו/או ב) בו הנך מקבל טיפול במסגרת הסדר הטיפול.
  • ביה"ס להנדסאים - 16 שעות שבועיות לפחות במהלך סמסטר (א ו/או ב) בו הנך מקבל טיפול במסגרת הסדר הטיפול.
  • מכינות קדם אקדמיות - 16 שעות שבועיות לפחות במהלך שנת לימודים מלאה.
  • המרכז ללימודי חוץ - תשלום שכר לימוד בסך 7,000 ₪ לפחות במהלך השנה בו הנך מקבל טיפול במסגרת הסדר הטיפול.

נהלים

  • באחריות הסטודנט, לקבל אישור בכל סמסטר מחדש, להמשך השתתפות משרד הדיקן בסבסוד הטיפולים - דרך פניה לשירות הפסיכולוגי.
  • סטודנט שהפסיק לימודיו - אינו זכאי להמשך קבלת הסבסוד מיום ההפסקה בפועל.
  • באחריות הסטודנט לוודא שהינו עומד בתנאי הזכאות לקבלת טיפולים מסובסדים גם לאחר ביצוע שינויים במערכת וביטול קורסים, ולהודיע לשירות הפסיכולוגי ולמשרד דיקן הסטודנטים במידה ואינו עומד בתנאי הזכאות הנ"ל.

סטודנט שלא יעמוד בתנאים הנ"ל, ישלם את המחיר המלא של עלות הטיפול.
קבלת הטיפולים  מותנה בעמידה במסגרת התקציב המכללתי.
טלפון של השירות הפסיכולוגי: 077-9802751 או 077-9802704
מרכז השירות הפסיכולוגי ממוקם בתוך תחומי הקמפוס,
בסמוך לבית הסטודנט (מצד החנייה הפנימית).

 

המכללה האקדמית ספיר רואה עצמה כמוסד חינוכי שתפקידו, נוסף להקניית השכלה אקדמית לתלמידיו, גם להיות שותף בעיצובם כאזרחים שומרי חוק, מעורבים, אכפתיים ופעילים במדינת ישראל וכחלק ממנהיגות העתיד של המדינה. במסגרת תפיסת עולם זו, המכללה מעודדת ומאפשרת קיום פעילות פוליטית ומפלגתית של הסטודנטים בקמפוס המכללה, בהתאם לתקנון, ורואה חשיבות במימוש זכותם של הסטודנטים להבעת דעה ולגיבוש זהות פוליטית, בכפוף להוראות החוק.

יחד עם זאת, חל איסור חמור על תליית שלטים ו/או כרזות ו/או מודעות ו/או סטיקרים ללא קבלת אישור מראש מדיקן הסטודנטים ו/או באופן הגורם ללכלוך, להשחתת רכוש או לפגיעה אחרת ברכוש המכללה או צדדים שלישיים כלשהם.

על מנת לתאם את קיום הפעילות, הנך מתבקש למלא את טופס הבקשה המצ"ב: טופס אישור לקיום פעילות פוליטית בקמפוס לדיקן הסטודנטים
ולצרף דוגמאות לפרסומים שיופצו במהלך האירוע ולקראתו.