הסלון התרבותי: מנהיגות וחברה משותפת / תרבות - יצירה והפקה

תרבות, מנהיגות וחברה משותפת

תכנית לימודים במסגרת התואר בתרבות – יצירה והפקה

הסלון התרבותי היא תכנית מיוחדת המציעה שילוב ייחודי של קורסים והכשרה מקצועית במסגרת לימודי התואר במחלקה לתרבות – יצירה והפקה. הדגש של התכנית יהיה על יצירת מקבץ של קורסים וסדנאות בלימודי תרבות, עם הכשרה ספציפית בתחום ניהול התרבות בדגש על עולם השינוי החברתי והאקטיביזם התרבותי. מעבר להשכלה האקדמית, הסלון התרבותי היא גם תכנית מנהיגות שמטרתה לספק מרחב לימודי חדשני למעוניינים להוביל מהלכים עמוקים, חברתיים וקהילתיים, דרך זירת התרבות בישראל. זאת מתוך התפישה שזירת התרבות מאפשרת ליחידים ולקבוצות שונות בחברה הישראלית דרך עוצמתית לבטא את קולן וזהותן הייחודית ובכך לתרום לקידום חברה מכלילה ומגוונת.

למסיימי התכנית יוענק תואר ראשון .B.A בתרבות - יצירה והפקה.

לתהליך הלמידה שותפים אנשי מקצוע מובילים מתחום התרבות והעשייה החברתית בישראל והוא מתקיים בשיתוף פעולה עם גופי תרבות, חברה ותחומים משיקים.

תהליך הלמידה מדגיש את המרכיבים הבאים:

 1. גיבוש הזהות המקצועית ופיתוח מנהיגות של כל משתתפי התכנית
 2. רכישת ידע על תחום התרבות כמרחב לפעולה ומרחב להשפעה
 3. מתן כלים מקצועיים רלוונטיים לניהול ויזמות בתחום התרבות והאמנות
 4. הכרות עם עולם השינוי חברתי והחברה האזרחית
 5. הרחבת ההכרות עם החברה הישראלית על מגוון הקבוצות החיות בה תוך התמקדות על מרחב הדרום

משתתפי התכנית, יהיו חלק מקבוצה מגוונת תרבותית, מגדרית, פוליטית ואתנית שתהווה מסגרת ללמידה, התנסות ופעולה.

תואר ראשון בתרבות – יצירה והפקה

המחלקה לתרבות - יצירה והפקה במכללת ספיר מציעה תואר ראשון, המשלב השכלה אקדמית רחבה בלימודי תרבות יחד עם התמחות מקצועית בתחום ניהול התרבות. המחלקה מאופיינת ברמת לימודים גבוהה, בהוראה חדשנית ובפיתוח מנהיגות ויזמות. השילוב הייחודי בין החלקים העיוניים למעשיים בתכנית הלימודים, מאפשר התפתחות אישית ומקצועית משמעותית. פרטים נוספים על המחלקה ניתן למצוא באתר מכללת ספיר:

רקע לתכנית

בשנים האחרונות אנו עדים למקום המרכזי ולכוחה של התרבות כזירה להשפעה ופעולה של החברה בישראל; כיצד נרטיבים שונים מכוננים אותה וכיצד קבוצות זהות שונות גם פועלות וגם מבקשות להגדיר את עצמן בתוכה ומולה.

לעשייה תרבותית ואמנותית יש השפעה ישירה ועקיפה על תחושת השייכות, על מידת ההכלה החברתית (social inclusion), על נראות של אוכלוסיות מגוונות תרבותית ועל המרחב האפשרי לדיאלוג מכבד.

ההתמקדות בתחומי התרבות והיצירה נובעת גם מתוך היותם שדות פעולה חדשים יחסית לעולם השינוי החברתי, שהמפגש עמם בהקשר הייחודי של הדרום ומטרופולין באר שבע הוא בעל פוטנציאל להביא להצמחתם של יוצרים, אנשי תרבות ומיזמי תרבות המבקשים להיות נוכחים במרחב, להשפיע, לפעול ולקדם חיים משותפים.

תכנית הסלון התרבותי נוצרה מתוך שיתוף פעולה עם שתיל – הקרן החדשה לישראל. שתיל הנו ארגון תשתית בחברה האזרחית, המספק שירותי תמיכה וייעוץ לקידום שינוי חברתי בישראל. שתיל פועל לקידום ערכים של דמוקרטיה, זכויות אדם ושוויון בחברה הישראלית בכלל ובנגב בפרט קרוב ל-40 שנה.

מבנה התואר

26 נ"ז קורסי חובה עיוניים

רשימת קורסי החובה הנה: מבוא לתיאוריות של מחקר תרבות | מבוא לתרבות המערב | יסודות הכתיבה האקדמית | מבוא לתרבות יהודית | תרבות ישראלית | מבוא לתרבויות מזרח תיכון


36 נ"ז לימודי חטיבה

במחלקה קיימות ארבע חטיבות לימודים כאשר כל אחת מאפשרת התמקדות בנושא אחר. כל תלמיד במחלקה יבחר שתי חטיבות וילמד את כל הקורסים השייכים לחטיבה במשך שלוש השנים. באתר המחלקה ניתן למצוא את רשימת הקורסים.


8 נ"ז קורסים מחקריים

פרו"ס – קורס מחקרי של 2 נ"ז שיתקיים בשנה ב' כהתאם לנושא הנלמד באחת החטיבות, סמינר – קורס מחקרי שנתי של 6 נ"ז שנלמד בשנה ג'.


16 נ"ז מסלול מעשי בניהול תרבות ושינוי חברתי

במסגרת הלימודים במסלול המעשי, הסטודנטים לומדים במשך שנתיים, קורסים שמקנים ידע וכלים בניהול תרבות. הלומדים בתכנית הסלון התרבותי ילמדו וגם יתנסו בתהליכים של עשייה תרבותית, קהילתית וחברתית. בשנה ג' ללימודי התואר, מתקיים פרויקט גמר שמהווה את השיא של הלימודים המעשיים במסגרת תכנית הסלון התרבותי.


24 נ"ז קורסי בחירה מחלקתיים

במסגרת תכנית הסלון התרבותי הסטודנטים ילמדו קורסים המיועדים רק לקבוצה הלומדת בתכנית. הקורסים יקנו 12 נ"ז. בנוסף, בכפוף לגיוס תקציב יתקיים קורס שמבוסס על סיור לימודי בחו"ל. הסיור עתיד להתקיים בין שנה ב' לשנה ג'.


8 נ"ז שיעורי העשרה

קורסים המוצעים על ידי המכללה בשאר רוח או מעבדת היזמות.


2 נ"ז לימודי אנגלית לפטור

בהתאם להוראות המל"ג ולהוראות תקנון הלימודים של המכללה, כל תלמיד לתואר ראשון חייב בלימודי אנגלית כשפה זרה בהתאם לרמה אליה סווג בבחינות המיון לאנגלית. על התלמיד ללמוד בקורסי אנגלית החל מהסמסטר הראשון ללימודים, ולהשלים את כל לימודי האנגלית עד תום השנה השנייה ללימודים. הרישום ללימודי אנגלית במכללה מתבצע ישירות מול המחלקה לאנגלית ובהתאם לתכנית הקורסים המוצעים על ידי המחלקה לאנגלית. לימודי האנגלית מתפרשים על פני כל ימות השבוע ובנפרד מימי הלימודים של קורסי החובה במחלקה. באחריותו הבלעדית של התלמיד לוודא כי מילא אחר כל חובות האנגלית לתואר.


סך הכל: 120 נ"ז


לתשומת לב המתעניינים: התכנית תיפתח באופן המפורט כאן בכפוף למספר הנרשמים. במידה וכמות הקורסים המוצעים ללומדים בתכנית תשתנה, תצא על כך הודעה מראש לכל מי שנרשם לתכנית ובכל שלב, ניתן יהיה לעבור מהרשמה או לימודים בתכנית הסלון התרבותי למסלול הלימודים הרגיל במחלקה, לקראת תואר ראשון בתרבות – יצירה והפקה.

במה בתכנית הסלון החברתי תתמקד?

 • פיתוח מנהיגות
 • ליווי אישי
 • למידה בקבוצה מגוונת תרבותית, פוליטית, מגדרית וגיאוגרפית
 • התנסות מעשית בתחום התרבות והקהילה
 • יזמות, השתתפות והובלה של פעולות המכוונות ליצירת שינוי חברתי
 • היכרות עם תחום האקטיביזם התרבותי בישראל ובעולם
 • פיתוח חשיבה ותפיסה ביקורתית
 • התפתחות מקצועית ורכישת ניסיון מעשי במהלך הלימודים
 • היכרות ולמידה של מרחב הדרום
 • כלים חדשניים בהוראה ולמידה

מסגרת הלימודים

 • הלימודים יחלו בשנה"ל תש"ף.
 • הלימודים יתקיימו בימים שני-שלישי-רביעי, לאורך שלוש שנים
 • מועדים מיוחדים – בשל אופי התכנית יתקיימו לימודים גם במועדים יוצאי דופן. לדוגמא:
  • ארבעה ימי פעילות מיוחדת יתקיימו לאורך השנה בימי חמישי. הודעה תצא מראש.
  • בין שנת הלימודים השנייה לשלישית מתוכנן קורס שיתקיים מחוץ לישראל בזמן סמסטר קיץ

תנאי קבלה

 • בגרות מלאה עם ממוצע מעל 80 או ציון של 530 במבחן פסיכומטרי
  • לחסרי בגרות, ניתן ללמוד במכינה במכללת ספיר ובהדרגה להשתלב בלימודי התואר.
 • חיבור לעקרונות המנחים עליהם מבוססת התכנית
 • ראיון אישי עם צוות התכנית וצוות המחלקה
 • ניסיון קודם בעשייה חברתית – קהילתית: יתרון

שכר לימוד

 • שכר לימוד במכללה הינו אוניברסיטאי
 • מלגות מיוחדות לתכנית הסלון התרבותי: בשנה א' וב' יתקיימו שני קורסים שיש בהם מרכיב של עשייה בשטח וקבלת ציון עובר בקורסים אלו תקנה מלגה בגובה 4000 ₪.
 • ייתכנו מלגות נוספות כפי שמפורט באתר המחלקה.
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 0 =