דבר ראש בית הספר לעבודה סוציאלית

בית הספר לעבודה סוציאלית במכללה האקדמית ספיר הינו בית ספר חדשני בו לומדים הסטודנטים על סוגיות שהינן במרכז הבעיות החברתיות בישראל ובמרכז השיח המקצועי הבינלאומי.

חזון
בית הספר שם לו למטרה להכשיר סטודנטים להיות אנשי מקצוע בעלי מודעות אישית וחברתית, עם יכולת התבוננות, המגלים גמישות, יוזמה וביקורתית ופועלים בהתאם לערכי המקצוע בשילוב של ידע תיאורטי והתנסותי התואם את הזמן והמקום בו הם נמצאים.
הלימודים משלבים קורסים תיאורטיים, קורסים יישומיים והכשרה מקצועית בשדה החל משנה א'.

יעדי בית הספר

  • חינוך והכשרה לעבודה סוציאלית.
  • פיתוח בסיס הידע של המקצוע בעיקר באמצעות מחקרים יישומיים ומחקרי פעולה.
  • פיתוח תוכניות העשרה והכשרה לעובדים סוציאליים ולשירותים הסוציאליים.
  • פיתוח תוכניות למנהיגות חברתית- קהילתית ומקצועית באזור הנגב המערבי.
  • מעורבות ב

ייחודה של תוכנית הלימודים
ייחודה של התכנית הינה מעורבות בקהילה והתמקדות בבעיות השעה. כך לדוגמא, בימים אלו פועלת משלחת של סטודנטים וסגל של סטודנטים על מנת לסייע בשיקום פסיכו סוציאלי של התושבים.
תכנית הלימודים כוללת חמישה תחומים מרכזיים:

  1. טראומה ואובדן
  2. תעסוקה ואבטלה
  3. שיקום
  4. קהילות קטנות
  5. עבודה סוציאלית בינלאומית  

 סגל ההוראה
סגל בית הספר, ברובו עובדים סוציאליים, מעורב בפעילויות חברתיות וציבוריות מגוונות כגון חברות בועדות ממשלתיות וציבוריות ובפעילות התנדבותית. באופן זה, הסגל הינו 'נאה דורש ונאה מקיים' ומהווה מודל לתפקיד העובד/ת הסוציאלי/ת שבדרך.

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
5 + 0 =