תצוגת כרזות והענקת פרסי הצטיינות - ניהול תעשייתי, לוגיסטיקה ושיווק טכנולוגי

הענקת פרסים ע"ש ד"ר לורה ורשבסקי-לבנה ז"ל
חמישי, יוני 5, 2014 - 16:00

תצוגת כרזות פרוייקטי גמר תשע"ד והענקת פרסי הצטיינות

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
2 + 3 =