תקנון מחלקתי וציונים

תקנון המחלקה לאנגלית

טופס ויתור על מבחן סיווג באנגלית

  • כל הכתוב בחוברת זו כפוף לתקנון האקדמי של המכללה 
  • הציון הסופי בקורס מורכב משקלול בין ציון כיתה (55%) לבין הציון במבחן הסופי (45%). ברמות טרום בסיסית משקל המבחן הסופי 40%
  • ציון כיתה מבוסס על מבחן אמצע (midterm) במשקל 35% וציון מרצה הכולל עבודות בכיתה במשקל 25%. ברמות טרום בסיסית א' וטרום בסיסית ב' נערכים שני מבחני אמצע (seen) במשקל 20% כל אחד, וציון המרצה במשקל 20%
  • כדי לעבור בהצלחה קורס באנגלית צריכים להתקיים כל התנאים הבאים:
  1. נוכחות מלאה בשיעורים
  2. ציון עובר במבחן הסופי - 56
  3. ציון משוקלל - 56
  4. השלמת כל מטלות הקורס
CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
1 + 8 =