חברי הוועד המנהל

גלעד שר, יו"ר

אופיר ליבשטיין

אלון דוידי

אלון שוסטר

עמוס אפשטיין

הילה אלפר אפרתי

ח'יר אלבז

מוחמד אל נבארי

אורנה גיגי

נסים בראל

אורי לב

מוחמד אלנבארי