התאמות - מרכז נגישות

התאמות

ההתאמות בדרכי היבחנות נועדו לאפשר שוויון הזדמנות אקדמי לסטודנטים/ות עם ליקויי למידה/ מוגבלויות, זאת כדי שיוכלו למצות את הפוטנציאל הטמון בהם, תוך שמירה על הרמה האקדמית. אין מדובר ב"הקלות" או בשינוי מבנה הבחינה, אלא בהתאמות הנובעות מתוך הלקות, על פי האבחנה והתפקוד לימודי.
הבקשה לקבלת התאמות תתבצע עם הגשת דו"ח האבחון למשרדי הדיקן. את הבקשה יש להגיש במשרד הדיקן או לשים בתיבת פניות דיקן שליד המשרד.מתן ההתאמות נדון בוועדה מטעם מרכז נגישות  על ידי יועצות המרכז שבהכשרתן הן מאבחנות מומחיות. ההחלטות מתקבלות לגופו של כל מקרה, וניתנות על בסיס אישי. כל אחת מהמלצות דו"ח האבחון נדונה ואין המכללה מחויבת לקבלן. ישנן התאמות המקובלות בבחינות הבגרות אך לא באקדמיה(לדוגמא, בחינה בעל פה). תשובות בנוגע לבקשת התאמות יישלחו במייל בלבד – באחריות הסטודנטים לבדוק ולעקוב אחר עדכונים ב'מידע האישי'.

התאמות מורחבות

במקרים חריגים ובהתאם לאבחון, ניתנות התאמות מורחבות כגון: שכתוב/הקראה לבוחן ניטראלי, שכתוב על גבי מחשב נייד וכן דף נוסחאות  מורחב.
באחריות הסטודנט להזמין ולבטל את ההתאמות המורחבות למבחנים דרך ה'מידע האישי'. ראו הסבר מפורט בנוהל הזמנת התאמות מורחבות.
לתשומת ליבך - סטודנט אשר אושר לו שכתוב/ הקראה לבוחן ניטראלי ו/או דף נוסחאות, יקבל נוהל כתוב ממשרד הדיקן ויחויב ולחתום עליו.
מתן ההתאמות תקפות למשך כל שנות הלימודים באקדמיה, אלא אם מצוין אחרת.

* הערה: סטודנטים אשר החלו את לימודם במכינה ואושרו להם התאמות, צריכים בתחילת שנת הלימודים הראשונה באקדמיה למסור שוב את האבחון למשרד הדיקן.

התאמות ורישום למבחן סיווג באנגלית

מבחן אמיר"ם:

ההרשמה למבחן זה נעשית באמצעות מערכת "מידע אישי". זהו מבחן ממוחשב המתקיים במכללה, ולא ניתן לקבל במבחן זה התאמות. תוצאות המבחן תקפות למכללת ספיר בלבד.

מבחן אמי"ר:

ההרשמה למבחן זה נעשית דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה. ניתן למלא בקשה לקבלת תנאים מותאמים על-פי ההנחיות באתר שבקישור זה.
תוצאות המבחן תקפות לכלל המוסדות להשכלה גבוהה.

התאמות בבחנים

בבחנים פנימיים בלבד (שאינם מנוהלים על-ידי מדור בחינות) יש לפנות למרכז הנגישות מוקדם ככל האפשר בכדי להזמין התאמות.