צוות מרכז נגישות

צוות המרכזגב' אריאלה הלוינג - מנהלת המרכז
ימים: א', ג' ,ה' בין השעות 09:00-16:00 – בתיאום מראש במשרד הדיקן
קישור כתובת מייל   ArielaH@sapir.ac.il
טלפון: 077-9802562

גב' תמר ביטון - רכזת נגישות

קישור לכתובת מייל: tamarb@sapir.ac.il
טלפון: 077-9802365

גב' אפרת ברדה - יועצת ללקויי למידה ורכזת פרויקט חונכות פר"ח לשם
ימים: א', ד' ו-ה' בין השעות: 09:00 - 15:00
פגישות בתאום מראש באמצעות כתובת מייל:  efratb@sapir.ac.il
טלפון: 077-9802365

גב' אסנת כהן - יועצת ללקויי למידה ורכזת פרויקט חונכות פר"ח לשם
ימים: א', ג' , ד' בין השעות: 8:30 - 14:00
קישור לכתובת מייל AsnatC@sapir.ac.il
טלפון: 077-9802366

גב' שירה גורן - יועצת ללקויי למידה וסיוע טכנולוגי ורכזת בתכנית חונכות פר"ח לשם
ימים: א', ב', ג' ו-ה' בין השעות:  08:30 - 14:20
קישור כתובת מייל: shirag@sapir.ac.il
טלפון: 077-9802364

גב' כרמית ברגר - רכזת חונכות אקדמית לבריאות הנפש "נתן"
ימים ב', ג' ו-ד' בין השעות 08:00 - 15:00
קישור לכתובת מייל: nathan.sapir@gmail.com
טלפון: 077-9802365
נייד: 050-9112052

גב' גלית ביטון - רכזת תכנית ספתח- תעסוקה לסטודנטים עם מוגבלויות
ימים: ג', ד' ,ה' 9:00 - 14:00 בתאום מראש
קישור לכתובת מייל: galitb@jdcnet.org
טלפון: 077-9802617
נייד: 054-6689008

גב' זינה דהרי - מזכירת מרכז נגישות
קישור כתובת מייל: zinad@sapir.ac.il
טלפון: 077-9802562