80% מימון בשכר הלימוד הבסיסי לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי

שמונים אחוז מימון בזכר לימוד בסיסי לא כולל תשלומים נלוויםהקרן להכוונת חיילים משוחררים תממן, נכון לשנת הלימודים תש"פ, את שכר הלימוד הבסיסי ללימודי הנדסאים עד לתקרה של 100% (לא כולל תשלומים נלווים).

* המימון תקף לחיילים משוחררים ולבוגרי השירות הלאומי במשך 5 שנים מתקופת השחרור.
* ההטבה לחיילים משוחררים וגובהה ניתנים בהתאם להחלטת הקרן להכוונת חיילים משוחררים.

לאתר משרד הביטחון בנושא

 

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
6 + 14 =