100% מימון בשכר הלימוד הבסיסי לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי

הקרן להכוונת חיילים משוחררים תממן, נכון לשנת הלימודים תשע"ח, את שכר הלימוד הבסיסי ללימודי הנדסאים כדלהלן:
הנדסאים שנה א' - כל מקצועות הלימוד
הנדסאים שנה ב' - כל מקצועות הלימוד

הנדסאים שנה ג' – שכר הלימוד ישולם במלואו על ידי הסטודנט

* המימון תקף לחיילים משוחררים ולבוגרי השירות הלאומי במשך 5 שנים מתקופת השחרור.
* ההטבה לחיילים משוחררים ניתנת בהתאם לנהלי מה"ט וע"פ החוק לחיילים משוחררים.
לחוזר מנהל מה"ט בנושא
לאתר משרד הביטחון בנושא

 

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
16 + 1 =
JobSapir - אתר התעסוקה לבוגרים וסטודנטים