הודעות מחלקתיות - כימיה ומדעי החיים שנה א'

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
7 + 3 =