הודעות מחלקתיות - כלכלה יישומית וניהול

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
8 + 7 =