הודעות מחלקתיות - תואר ראשון בניהול תעשייתי

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
5 + 3 =