הודעות מחלקתיות - המחלקה ללימודי לוגיסטיקה

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
11 + 7 =