הודעות מחלקתיות - בית הספר לעבודה סוציאלית

CAPTCHA
כהוכחה שמדבור במילוי אנושי של הטופס, ענה על השאלה המתמטית הפשוטה.
5 + 15 =